Jonathan Kšajt

[:cs]Oleji se zabývám již několik let na velmi praktické úrovni.

Spojuji jejich moudrost se svými zkušenostmi, které zhodnocuji v osobním přístupu.

Jak při osobních konzultacích a poradenské činnosti, ve které používám mnoho technik nejen z NLP, tak při relaxačních setkáních u techniky Raindrop, kterou několik let sám provádím i vyučuji v malých skupinkách. Jak pro domácí použití, tak pro masážní salóny a dle potřeb.

Jako jeden z leaderů ve společenství Young Living lidi inspiruji k osobnímu růstu a zdravému životnímu stylu.

Články na webu EOTK:

Kontakty:

[:]